قیمت طراحی داخلی

محصولات  قیمت طراحی داخلی

 
 

نمايشگاه طراحی داخلی

فروشنده طراحی داخلی

قیمت طراحی داخلی

الکترو پمپ ایتالیایی داب

شرکت آریان استخر

طراحی و اجرای لوله کشی استخر و جکوزی و ساخت رینگهای جکوزی و نصب تجهیزات الکترو پمپ ایتالیایی داب ادامه...

فیلتراسیون استخر و جکوزی

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی فیلتراسیون استخر وجکوزی (بر اساس استاندارد یورو) لوازم جانبی استخر طراحی و اجرای کامل کاسه استخر ادامه...

فیلتر جکوزی

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی مجری استخرهای عمومی و خصوصی سونا و جکوزی ادامه...

تجهیزات نگهداری استخر

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی مجری استخرهای عمومی و خصوصی سونا و جکوزی مشاوره و نظارت _طراحی و اجرای هیدرولیک و پایپینگ) طراحی و اجرای کامل کاسه استخر ادامه...

فیلتر تصفیه استخر

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی فیلتر تصفیه استخر ادامه...

کلرزن استخر

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی مجری استخرهای عمومی و خصوصی سونا و جکوزی کلرزن استخر ادامه...

موتور تصفیه جکوزی

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی موتور تصفیه جکوزی ادامه...

فیلتر تصفیه حوضچه آب سرد

شرکت آریان استخر

استخر سونا جکوزی: مجری استخرهای عمومی فیلتر تصفیه حوضچه آب سرد لوازم جانبی استخر طراحی و اجرای کامل کاسه استخر ادامه...

فوق روان کننده MEGA PLAST

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

چسب پودری کاشی FAM TILEPASTE-P

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

HADID GROUT- EP6 & EP8 گروت اپوکسی کم حرارت زا

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

MEGA TOP – SL2 ملات خود تراز شونده

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

HADID BLACKEMOL پوشش امولسیونی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

MEGA GEL – 13A ژل مکمل بتن

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

MEGA PROOF CEM روکش پلیمری تک جزیی آب بند کننده

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

ESCAPE FREEZE 30 ضد یخ بتن

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

ROCK BOND-S چسب بتن ویژه

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

کف سازی ، کفسازی ، کفسازی بتنی ، کف سازی بتنی ، کف سازی صنعتی ، کفسازی صنعتی ، کف سازی سردخانه ، کفسازی سردخانه ، بتن سخت ، کف سازی بتن سخت ، بتن سخت یکپارچه ، بتن سخت سرد خانه ، بتن سخت کف ، بتن سخت انبار ، هارد ملات ، سخت بتن ، کفپوش اپوکسی ، آرملات ، هارد ملات ، روکش سخت بتنی ، ماله پروانه ، ماله ادامه...

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

صنایع روشنایی نورین لوستر (دریای نور سابق)

هنرکده ماه | سفال نقش برجسته

شرکت آریان استخر

شرکت مهندسی هوشمند سازان آریا کلون ( هساکو - آسوده )

صدر استون | سنگ مصنوعی - سنگ دکوراتیو

شرکت آسکیلان لب (سکوبندی آزمایشگاه)

شرکت آذرآبادگان Azarabadegan

شرکت مبنا طرح سیستم

شرکت تیکو آریا

MEGA TOP – SL2 ملات خود تراز شونده

MEGA GEL – 13A ژل مکمل بتن

MEGA PROOF CEM روکش پلیمری تک جزیی آب بند کننده

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

چسب پودری کاشی FAM TILEPASTE-P

ROCK BOND-S چسب بتن ویژه

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

ESCAPE FREEZE 30 ضد یخ بتن

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

HADID BLACKEMOL پوشش امولسیونی