قیمت طراحی داخلی

همه چیز درباره قیمت طراحی داخلی

 
 

نمايشگاه طراحی داخلی

فروشنده طراحی داخلی

قیمت طراحی داخلی

قیمت طراحی داخلی

فوق روان کننده MEGA PLAST

فوق روان کننده MEGA PLAST

ROCK BOND-S چسب بتن ویژه

ROCK BOND-S چسب بتن ویژه

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

MEGA PLAST – L  فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات  و لیگنو سولفونات

MEGA PLAST – L فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات و لیگنو سولفونات

HADID BLACKEMOL پوشش امولسیونی

HADID BLACKEMOL پوشش امولسیونی

 چسب پودری کاشی FAM TILEPASTE-P

چسب پودری کاشی FAM TILEPASTE-P

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

HARD GEL-F  ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

SCAPE FREEZE- 10&30 ضد یخ بتن

SCAPE FREEZE- 10&30 ضد یخ بتن

FAM BOLTPASTE- EPV خمیر کاشت میلگرد عمودی

FAM BOLTPASTE- EPV خمیر کاشت میلگرد عمودی

FAM PLUG- L مایع آنی گیر ملات

FAM PLUG- L مایع آنی گیر ملات

HADID EP BOND چسب بتن اپوکسی

HADID EP BOND چسب بتن اپوکسی

HADID GROUT- EP6 & EP8 گروت اپوکسی کم حرارت زا

HADID GROUT- EP6 & EP8 گروت اپوکسی کم حرارت زا

کلر قرصی

کلر قرصی

نما استخر

نما استخر

دکوراسیون استخر

دکوراسیون استخر

ساخت استخر

ساخت استخر

لجن کش استیل

لجن کش استیل

فیلتر تصفیه حوضچه آب سرد

فیلتر تصفیه حوضچه آب سرد

موتور تصفیه جکوزی

موتور تصفیه جکوزی

حدید فام صنعت ( بتن سخت - کفپوش اپوکسی - افزودنی های بتن )

صنایع روشنایی نورین لوستر (دریای نور سابق)

هنرکده ماه | سفال نقش برجسته

شرکت آریان استخر

شرکت مهندسی هوشمند سازان آریا کلون ( هساکو - آسوده )

صدر استون | سنگ مصنوعی - سنگ دکوراتیو

شرکت آسکیلان لب (سکوبندی آزمایشگاه)

شرکت آذرآبادگان Azarabadegan

شرکت مبنا طرح سیستم

شرکت تیکو آریا

فوق روان کننده MEGA PLAST

ROCK BOND-S چسب بتن ویژه

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

MEGA PLAST – L فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات و لیگنو سولفونات

HADID BLACKEMOL پوشش امولسیونی

چسب پودری کاشی FAM TILEPASTE-P

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

SCAPE FREEZE- 10&30 ضد یخ بتن

FAM BOLTPASTE- EPV خمیر کاشت میلگرد عمودی